Reunions, neteja i residus

Finalment l’alcaldessa ens va convocar dijous per parlar del futur contracte de la neteja. Ens convoquen a tres reunions de tres hores cadascuna en relació al futur dels serveis de neteja i gestió de residus: una divendres passat, l’altra dilluns i la darrera dimecres. Ens desperten dubtes de si realment hi ha una voluntat sincera de treballar conjuntament i amb la calma que es mereix el futur d’aquests serveis prou importants per la ciutat. Al cap i a la fi representa una bona queixalada del pastís pressupostari de l’Ajuntament.

Tot i la convocatòria sobtada, a Guanyem ens agafa preparades. Fa mesos que hi tenim l’ull posat i que treballem en el futur contracte de la neteja i de gestió de residus. Reunions amb el govern, amb altres grups municipals, amb persones expertes, amb representants dels treballadors i treballadors, visites a les instal·lacions amb el gerent de l’empresa… tot plegat treballat en el marc de la nostra comissió de Medi Ambient i Territori, que suma un bon grapat de persones que treballen conjuntament per polir les propostes i respostes de Guanyem en temes de sostenibilitat. Hem revisat els documents que fa encara no dues setmanes ens va entregar el govern en una reunió que va anar centrada en el servei de neteja. Nosaltres hem volgut treballat en la línia de definir un model propi tant en el servei de neteja com en el de gestió de residus tot i que aquí ens centrarem en el primer.

És evident que cal replantejar el servei actual de neteja en molts sentits. El contracte actual té moltes deficiències que cal adequar a la Girona dels 100.000 habitants i això passa per parlar de màquines, sistemes de neteja, personal, organització, intensitats, recorreguts, control de qualitat i una colla de coses més. Per nosaltres també passa per parlar de coresponsabilitat i civisme. Exigir permanentment més neteja no és gratuït i no volem destinar cada any una part més gran del pressupost a aquest servei perquè això (elemental estimat Watson) sempre vol dir fer renúncies en altres àmbits. Qui proposi aquest augment hauria de dir també a què pensa renunciar: a educació? A cultura? A habitatge?

També, evidentment, cal anar a temes de fons com el model de gestió previst per aquest servei. A Guanyem tenim clar que el model d’empresa mixta no ha funcionat i que l’externalització, entre d’altres, dificulta enormement el control del servei i dona molt poc marge de maniobra a l’hora de realitzar modificacions generant uns sobrecostos importants per exercir aquest control i les adaptacions que se’n deriven.

Potser és, doncs, el moment, de plantejar-nos la gestió directa o a través d’una empresa pública 100%. Aquests són aspectes que no es resolen amb una revisió de documents i un correu de resposta i és en aquest sentit que demanem voluntat sincera del govern per parlar-ne. Aquests són els temes que volem posar a debat en aquestes reunions.

Com que el tema és molt extens aquí, doncs, ens centrem en els elements que ens fan dubtar del contracte de la neteja, aquells que nosaltres creiem que s’han de millorar:

  • Recorreguts excessivament llargs. Va ser un debat clau en el mandat passat que va acabar amb la incorporació de quatre nous treballadors a Girona més Neta.
  • L’ús de l’aigua com a novetat. Segons ens diu el personal actual això no és cap novetat. L’aigua fa temps que es fa servir i disposem de maquinària i sistemes diversos per aquesta.
  • Pes excessiu de la presència de turisme per determinar la intensitat de neteja. De debò que el carrer de les Ferreries Velles mereix més intensitat de neteja que l’entorn de la plaça del Barco? Per què, en canvi, no s’han tingut en compte criteris com l’ús diferent que la població diversa a cada barri fa de l’espai públic? O, per exemple, que hi ha comerços com gelateries que utilitzen envasos d’un sol ús que tenen un gran impacte amb la brutícia al seu entorn? O també que hi ha espais de la ciutat com el parc de Domeny  que tenen un ús molt centrat en el cap de setmana? Topem un cop més amb la ciutat de postal. Els veïns del Barri Vell i els de Santa Eugènia es mereixen per igual tenir nets els carrers no perquè hi hagi turistes sinó perquè són ciutadans de Girona.
  • Plantejament insuficient de la neteja en l’oci nocturn. Sí que s’ha previst, en canvi, una neteja especial per la zona d’oci nocturn. Però, pot ser que aquesta hagi deixat fora carrers especialment conflictius en aquest sentit com el carrer Figuerola? O no hagi previst els usos nocturns que sovint es donen també a parcs i espais arraconats de la ciutat amb un gran impacte?

D’altra banda, ens queden molts dubtes no resolts i que no tenim clar si s’han previst al document que serà l’esquelet del nou contracte que proposa el govern de JxCat. Com es realitzarà un control efectiu del compliment del servei i de la qualitat del mateix? Quines necessitats de renovació i nova maquinària es requereix? Com es garantirà una bona gestió econòmica que eviti sobrecostos inesperats? Com s’incorporarà tot el tema de drets laborals i especialment salut laboral? Fins i tot com s’inclouran en la prestació del servei mesures d’igualtat de gènere o de conciliació familiar? De tot plegat comptem parlar-ne a fons aquesta tarda, esperem trobar la receptivitat necessària.

I el de la neteja és el primer front, però encara no hem obert tot el que té a veure amb la recollida i gestió de residus, un altre tema importantíssim on cal que comencem a treballar. Serà en un proper article.