El Balandrau i l’escola pública a Girona

Mares i pares d’alumnes de l’escola Balandrau, protestant durant el ple a l’Ajuntament

Una altre cop! L’any passat  a Girona es varen tancar dues línies de P3, al Dalmau Carles i a l’escola de Font de la Pólvora. Aquesta decisió del departament d’Educació es va prendre sense atendre els treballs que es duien a terme en el marc del Consell Municipal d’Educació, i concretament en la comissió de planificació escolar. En aquella ocasió els membres del Consell van mostrar el seu enuig amb un punt d’acord que es va aprovar al plenari del consell de juny de 2019, on es demanava “la petició de no tancar cap grup públic abans de la preinscripció i que els ajustaments, si són necessaris, es realitzin després de la preinscripció entre tots els centres sostinguts amb fons públics” afegint que el curs 2019-20 es va donar el cas del tancament d’un grup de P3 públic a l’escola Cassià Costal, tot i tenir una important preinscripció i per contra es va mantenir les línies al centre concertat Bell-lloc, tot i la baixa demanda.

El novembre d’aquest any, en sessió plenària, s’aprovava “manifestar la inquietud pel paper i el curs que tenen els acords i les resolucions aprovades pel plenari del CME”. I aquí rau el problema: la comissió de planificació i la del procés deliberatiu entorn de la planificació educativa a la ciutat, porten molt temps i sessions treballant per cercar solucions a la problemàtica de la segregació escolar amb una millor distribució de l’alumnat i la defensa d’una escola pública, de qualitat i equitat.

Doncs bé, el divendres 20 de desembre, sorprenentment ens assabentem per la premsa que es pensa tancar el P3 de l’escola Balandrau i, a posterioritat, tancar l’escola, que seria absorvida per l’escola de Taialà. Amb el pas de les es hores ens n’assabentem també que perilla una línia de P3 de l’escola Montfalgars i un altre del Marta Mata.

Quines raons dona el departament? Única i exclusivament la baixa de natalitat. Raons pedagògiques? Cap.

L’escola Balandrau ha impulsat un projecte pedagògic innovador que l’ha fet atractiu a una munió de famílies. Ara els hi diuen que no pateixin, que aquest projecte tindrà continuïtat a l’escola de Taialà. Doncs bé, això no és cert, i els responsables del departament ho saben bé. Amb el decret d’autonomia de centre, cada escola implementa un projecte pedagògic propi, que difícilment és semblant a d’un altre escola, encara que sigui propera.

Com a ciutadans de Girona, ciutat que s’autoproclama educadora, no podem restar impassibles a aquesta situació i hem de presentar batalla.

Per acabar vull desitjar-vos a totes i tots unes bones festes i reivindicar un cop més l’escola pública i de qualitat a la nostra ciutat.