El futur Trueta més enllà de la subhasta

En els últims dies hem vist com el govern de JxCAT de Girona replicava una vegada més l’estratègia “olímpica” de convertir el futur i necessari hospital públic Josep Trueta en una competició sobre terrenys i “seus”. Al pur estil de a la ville du… i el gens enyorat Samaranch, Madrenas argumenta que el Trueta ha d’anar a Domeny perquè el projecte és el mateix a tot arreu però a Girona els terrenys són més barats i la construcció més ràpida. I ja hi tornem a ser: Girona i Salt d’esquenes i competint per un equipament de demarcació que hauria de servir per garantir la sanitat pública i de qualitat del proper segle, per augmentar la recerca i la formació sanitària a la regió i -perquè no– ser un primer exemple del treball cooperatiu entre els municipis de l’àrea urbana. Com pot ser que Madrenas digui que el projecte sanitari serà el mateix a un lloc o a l’altre si encara ningú ha presentat mai el que tothom espera: un estudi comparatiu entre Domeny i Salt sobre el futur Trueta. O com pot ser que el debat sobre un equipament que ha de tenir 100 anys de vida es basi a partir del preu del sòl?

Sé que això que dic pot semblar de sentit comú. De fet, quan parles amb associacions, organitzacions, gent vinculada al món de la Salut i partits polítics de l’àrea urbana de Girona, tothom coincideix que el procés per decidir la ubicació del nou Trueta hauria de partir, en primer lloc, de la definició de quin hospital públic volem per ara i també amb les perspectives de creixement a 50 anys vista. En clau de garantir el màxim de serveis i operacions així com de possibilitats de fer créixer instituts de recerca i la Universitat de Girona. Feta aquesta feina, caldria compartir l’anàlisi amb els municipis afectats i buscar solucions i complicitats entre els governs municipals i treballadors i treballadores sanitaris. Traçar consensos a partir del què i no a partir de l’on, un debat que ahir, avui i demà tot ho enrareix. Cada vegada més, als gironins i gironines els preocupa que el futur Trueta sigui una realitat i, sobretot, que sigui el millor projecte possible.

Avui, aquells que fem política institucional tenim un repte que no és pas menor. Deixar de fer campanyes de promoció i posar-nos a treballar pels millors serveis públics possibles. Des de la discreció, des de la cooperació i des d’entendre que la política no és una competició entre municipis veïns sinó una espai des d’on una suma pot multiplicar. Per això, des de Guanyem i altres espais municipalistes proposem una trobada de treball amb la Conselleria de Salut on puguem debatre, mirar i apuntar. Compartir per avançar i pactar que si el Trueta va a Domeny caldrà que s’expliqui com es farà el futur creixement de l’hospital, per exemple, o on es farà l’habitatge protegit que deixarem de tenir a la ciutat de Girona. Per altra banda, si el Trueta va a Salt caldrà exigir al Govern de la Generalitat, conjuntament, una inversió sociosanitària al nord de la ciutat.

Política en majúscules, posant en valor l’empenta de municipis i governs units per un doble objectiu: el millor Trueta possible per al futur i que ningú perdi pel camí. Així s’exerceix capitalitat. Així es garanteix la millor sanitat pública possible.